Art-terapija: Predavanje francuskog psihijatra Jean-Pierrea Kleina

Art-terapija: stvaranje na temelju vlastitih tegoba

Art-terapiju počeo sam primjenjivati 1973. g. kao voditelj odjela za dječju psihijatriju, koristeći se crtežom, plastelinom, lutkama… 1981. g. utemeljio sam pokret art-terapije u Francuskoj, koji se proširio na psihijatriju odraslih, medicinu općenito, socijalni rad, pedagogiju te coaching.

Ponekad je teško izravno pristupiti vlastitim tegobama, patnjama, zato što to nismo u stanju, zato što nas previše boli ili zato što ne možemo pričati o stvarima koje su preintimne.

Art-terapeut pruža podršku osobama s mentalnim, psihičkim, fizičkim, socijalnim ili egzistencijalnim poteškoćama, dovodeći ih u situaciju umjetničkog stvaranja, iz koje proizlaze izvjesni likovni, zvučni, kazališni, pisani, tjelesni ili plesni produkti. Kretanje subjekta iz ostvaraja u ostvaraj, koji su neizravan izraz njegovih tegoba, patnji, boli i problema, pomaže mu da ih razriješi na području stvaralaštva prije nego što će to moći učiniti u vlastitom životu.

Riječ je o suvremenoj praksi koja uspostavlja originalne koncepte o ulozi stvaralaštva kao oblika skrbi.

Predavanje će biti potkrijepljeno primjerima iz kliničke prakse (slikanje s osobom koja pati od bipolarnog poremećaja, izmišljanje priča s nasilnim adolescentima, lutkarstvo s žrtvama spolnog zlostavljanja, podržavanje životnih potencijala kod osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti… ).

Ključne riječi: art terapija, simbolizacija, nemedikamentna terapija, terapeutski odgoj

 

Prof. dr. sc. Jean-Pierre Klein, dr. med., spec. psihijatar, esejist i dramatičar, ravnatelj INECAT-a (Institut National d’Expression, de Création, d’Art et Thérapie) u Parizu, visokoškolske ustanove koja obučava voditelje radionica umjetničke podrške i umjetničke terapeute

www.inecat.org