Francuski sociolog Dominique Cardon na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji CEECOM2015

Rendez-vous

Digitalna tranzicija na području komunikacije i medija globalni je fenomen. Konferencija CEECOM 2015 promiče akademsku suradnju koja prelazi granice srednje i istočne Europe u proučavanju medija i komunikacije kroz transdisciplinarne i interdisciplinarne pristupe. Rasprava i razmjena o novim istraživanjima bit će u fokusu ove konferencije, s posebnim naglaskom na važnosti dijaloga među znanstvenicima iz područja medija, politologije, sociologije, zatim međunarodnih i domaćih stručnjaka, kao i predstavnika nadležnih tijela zaduženih za regulaciju i organizaciju civilnog društva.
Dominique Cardon član je odjela SENSE koji se bavi društvenim i humanističkim znanostima u sklopu laboratorija Orange labs za razvoj i istraživanje te Centra za istraživanje društvenih pokreta na Visokoj školi društvenih znanosti (EHESS). Bavi se suvremenim transformacijama javnog prostora, prije svega u infrastrukturama posredovanja koje nude nove tehnologije, ulogom kritike u javnoj raspravi te dinamikom individualizacije i sudjelovanja u stvaranju javnog izričaja. Od 2003. do 2013. godine predavao je na diplomskom studiju za političku i društvenu komunikaciju na Sveučilištu Sorbonne Paris I.

http://www.ceecom.org/

rendezvous_blok