Revija suvremenog frankofonskog filma

Organizatori: Francuska alijansa Osijek i Kinematografi Osijek

10. ožujka  – 6. travnja, Kino Urania, Osijek

Program: Revija suvremenog frankofonog filma 10.3.-6.4.2016