Paučina u mraku – tamna materija i tamna energija

Popularno-znanstveno predavanje koje će održati doc.dr.sc. Nikola Poljak  

Predavanje organizira Ćumez- udruga studenata fizike s PMF-a.