Moj duh

Tekst i režija: Pascal Rambert

 

Izvedbe: 19.3. i 20.3. u 11h; 25.3. i 27.3. u 10h

Kako bi se uspavalo neko dijete stvara zamišljeni lik s kojim razgovara.
Zove ga Moj Duh. Koristeći formu dvostrukog glasa dijete i njegov duh vode nas u svijet mašte koristeći likovni medij u trenutku kad se san isprepleće s javom. 

„Moj duh“ osebujna je predstava u šatoru koja na interaktivan i edukativan način kod djece razvija kritički duh i imaginaciju.

Za djecu od 4 do 10 godina.