Kongres Francontraste 2016.

Svečano otvorenje Kongresa Francontraste 2016:  petak 8. travnja u 8,45h u dvorani 7 Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.

Radi se o rijetkom kongresu na kojem se govori isključivo francuskim jezikom i koji uspijeva okupiti velik broj sudionika – vrhunskih stručnjaka i znanstvenika u humanističkim znanostima, u zemlji u kojoj se francuski jezik uči kao strani jezik u školi.

Ove godine Kongres okuplja 90 sudionika iz 25 zemalja sa četiri kontinenta. Program Kongresa, kao i zbornik sažetaka možete naći na mrežnim stranicama Kongresa http://francontraste.ffzg.unizg.hr/