Izložba “On_Line” Lade Vlainić

„Nagradom na Biennalu crteža u češkom Plzenu Lada Vlainić se dokazala kao vrsna zagovornica likovne tehnike suhoga, definiranog traga kojim olovka precizno određuje odnose.

Strpljenjem tkalje, crteži Lade Vlainić sastavljeni su od neizbrojivih nizova kratkih poteza olovkom, koji se sastavljaju i “slijevaju” u glavne linije provodnika vidljivih promatraču. Ta mentalna arhitektura koja je u crtežima olovkom pomno satkana potezima mirijada linija gustoga tkiva postaje slagalica hologramski preciznoga, urednoga uprizorenja glazbe na bijeloj podlozi “neba”.

Autorica poput putnika bez mape1 slijedi vlastitu putanju bez prethodno zacrtana detaljnoga plana, ali sa ranije, u postupku slikanja olovkom naznačenih osnovnih koordinata kretanja iz zatečena stanja. Uzglobljenost linija, njihova sjecišta i premošćavanja i poneka kapriciozna kružnica povećava putanju štedljive limitiranosti protoka energije stvarajući impresivne polifonije linija kao u dva akrilika Bez naziva iz 2015. godine. Novootkrivene geometrijske arabeske stalno nanovo na poljima Lade Vlainić pokazuju krhke, a čvrste konstrukcije koje se kao kišobrani nadvijaju nad glavama hodača i ljubopitljivih promatrača.“

1Naslov biografije kineskoga književnika: Hsiao Ch’ien Traveller Without a Map. Translated by Jeffrey C. Kinkley, Jiangsu Literature and Art Publishing House 2010.

V.D. Gozze

 

Lada Vlainić rođena je 1963. u Spltu. Završila je Fakultet građevinskih znanosti. Dugogodišnji je član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Profesionalnim radom vezana je i uz grafički dizajn. Izlagala je u zemlji i inozemstvu, a od nagrada treba istaknuti onu dobivenu na Međunarodnm bienalu crteža u Češkoj.