Predavanje filozofa Luca Foisneaua na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu

Petak, 13. travnja 2018 u 12 h

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu (Lepušićeva 6)–Dvorana I

 

Odsjek za političku i socijalnu teoriju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu ugostiti će Luca Foisneaua, profesora s École des hautes études en sciences sociales u Parizu i jednog od vodećeg poznavaoca političke misli Tomasa Hobbesa.

U  predavanju pod naslovom « State, Punishments and Acts of Hostility: A Hobbesian Dilemma », osvrnuti će se na način na koji je Hobbes nastojao riješiti ovu filozofsku dilemu moderne političke misli.  

Luc Foisneau je voditelj istraživanja u CNRSu i član CESPRA gdje nastavlja svoja istraživanja na raskrižju teorije prava i povijesti moderne političke misli. Predaje na École des hautes études en sciences sociales u Parizu, čiji je ravnatelj od 2015.

Poslijednje objavljeno djelo mu je Hobbes. La vie inquiète (Galimard, 2016), a uredio je i Rječnik francuskih filozofa u 17-om stoljeću (Classiques Garnier, 2015). Njegova predavanja na EHESS se odnose na normativne osnove moderne demokracije.