Ima li Europska unija, suočena s međunarodnim izazovima, globalni utjecaj?

Predavanje na francuskom jeziku, održat će profesor Jean-Denis Mouton, profesor javnog prava Pravnog fakulteta iz Nancya (Sveučilišta Lorraine), Njegova područja istraživanja su javno međunarodno pravo i europsko pravo.

Naglašavanje međunarodnih napetosti, čak i u njenoj neposrednoj blizini, predstavlja veliki izazov za Europsku uniju.  Da li je jačanje kapaciteta Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), koju predviđa Lisabonski sporazum, dovoljno da se ona suoči s tim izazovom? Ima li EU globalni utjecaj u međunarodnim odnosima ili ostaje, kao što se često kritizira,  « politički patuljak » ?