Ljetna škola iz arheologije

25. –  30. lipnja 2018., Poreč / Crikvenica

 

Ljetna škola pod nazivom : «  Iskorištavanje izvora i valorizacija teritorija u prvom tisućljeću naše ere : nove metode u arheobotanici, arheometriji i modelizaciji » održati će se u općini Tar-Vabriga, blizu Poreča, od 25 do 28 lipnja 2018. Ova škola je rezultat partnerstva između Centra Camille Jullian sa Sveučilišta Aix-Marseille i Instituta za arheologiju iz Zagreba u suradnji sa Zavičajnim muzejom iz Poreča, općinom Tar-Vabriga, Muzejem grada  Crikvenice i Francuskom školom iz Rima.

Ova edukacija, namijenjena doktorantima i post-doktorantima , ima za cilj istraživanje znanstvenih i disciplinarnih sličnosti iz četiri različitih područja : 1. biljna ekonomija 2 obrtništvo, i proizvodnja 3. Arheometrija i teritorijalni izvori 4. modeliezacija.

Škola će dati pregled multidisciplinarnih istraživanja provedenih u Hrvatskoj, Francuskoj i Španjolskoj te će omogućiti praktični pristup, terensku nastavu i arheološke pokuse.

29. i 30. lipnja škola će se premijestiti u Crikvenicu gdje će se održati radionica iz keramike.