Stručno usavršavanje profesora francuskog jezika

Francuskom institutu u Hrvatskoj prioritet je jačanje nastave francuskog jezika prema suvremenim metodama, koje su motivirajuće i olakšavaju usvajanje komunikativnih kompetencija.

Francuski institut daje podršku nastavnicima francuskog jezika, od vrtića do sveučilišta, organizirajući jezična i pedagoška usavršavanja u Hrvatskoj i Francuskoj o temama koje su u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (DELF-DALF, korištenje materijala TV5MONDE, rano učenje francuskog jezika, francuski za područje turizma i hotelijerstva, dvojezična nastava,…).