Pripremiti svoj boravak

Espace Campus France Croatie predstavlja mjesto za informiranje studenata i učenika o francuskom visokom školstvu i studiranju u Francuskoj. Nalazi se u Medijateci Francuskog instituta u Hrvatskoj gdje zainteresirani posjetitelji mogu naći raznovrsni promotivni materijal koja se odnosi na francuske visokoškolske institucije ili pretraživati specijalizirane portale.

Espace Campus France Croatie Vam može pomoći da :
– pronađete odgovarajući studij ;
– pripremite Vašu prijavu ;
– dobijete sve potrebne praktične informacije o studentskom životu u Francuskoj ;
– dobijete informacije o programima stipendiranja ;
– dobijete informacije o administrativnim postupcima a posebno o procesu prijave na prvu godinu studija u Francuskoj ;

Medijateka francuskog instituta u Hrvatskoj
Preradovićeva 5, Zagreb
Utorak – petak od 12 h 30 do 19 h 30
Subota od 11 do 14 h

Kontakt: zagreb@campusfrance.org
tél: 01/488 35 74
tél: 01/488 35 70

www.croatie.campusfrance.org