Prevođenje i transnacionalno književno polje: povijest, sociologija, ekonomija

Utorak 19. rujna 2023. u 17:30 sati, Francuski institut, Preradovićeva 5

Dana 19. rujna ugostit ćemo dvije svjetski priznate stručnjakinje za prevođenje, Gisèle Sapiro (EHESS, CNRS, Pariz) i Zrinku Stahuljak (UCLA, Los Angeles). Ovaj će susret biti iznimna prilika da se ponovo osvrnemo na pitanje prevođenja kao kompleksnog interkulturalnog posredovanja i da istaknemo njegovu temeljnu povezanost s poviješću, sociologijom i ekonomijom. U razgovoru o istraživačkom radu naših dviju uvaženih gošća poseban će se naglasak staviti na njihove tekstove koji su upravo izašli u hrvatskom prijevodu, posebice tri članka Gisèle Sapiro objavljena u književnom časopisu Tema te knjigu Fikseri u srednjem vijeku. Umreženost povijesti i književnosti Zrinke Stahuljak (Meandar Media), u prijevodu Lee Kovács, koja će osigurati i konsekutivno prevođenje. Razgovor će moderirati Vanda Mikšić, prevoditeljica i profesorica na Sveučilištu u Zadru.

Događanje se organizira u suradnji sa Sveučilištem u Zadru i izdavačkom kućom Meandar Media.

Gisèle Sapiro francuska je sociologinja, profesorica na pariškoj Visokoj školi za društvene znanosti (EHESS), direktorica istraživanja na CNRS-u i članica Academia Europeae. Područja njezina interesa su sociologija kulture, književnosti, intelektualaca, prevođenja, izdavaštva, prava te epistemologija i povijest društvenih i humanističkih znanosti. Voditeljica je europskoga projekta Interco-SSH. Autorica je niza znanstvenih radova i knjiga u kojima se nadovezuje na teoriju književnoga polja Pierrea Bourdieua, a među kojima su: La Guerre des écrivains, 1940-1953 (Rat pisaca, 1940. – 1953., Fayard, 1999), La Responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France, XIXe – XXIe siècle (Odgovornost pisca. Književnost, pravo i moral u Francuskoj od 19. do 21. stoljeća, Seuil, 2011), La Sociologie de la littérature (Sociologija književnosti, La Découverte, 2014), Los Intelectuales: profesionalizacion, politizacion, internationalizacion (Intelektualci: profesionalizacija, politizacija, internacionalizacija, Eduvim, 2017), Les Ecrivains et la politique en France (Pisci i politika u Francuskoj, Seuil, 2018), Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur? (Može li se djelo odvojiti od autora?, Seuil, 2020), Des mots qui tuent. La responsabilité de l’intellectuel en temps de crise, 1944-1953 (Riječi koje ubijaju. Odgovornost intelektualca u doba krize, 1944. – 1953., Points Seuil, 2020). Također je (su)uredila desetak zbornika i kolektivnih knjiga. Piše na francuskom i engleskom jeziku, a radovi i knjige su joj prevođeni i na brojne druge jezike. Tri su joj teksta objavljena u časopisu Tema (1-3, 12023): “Transnacionalno književno polje između (inter-)nacionalizma i kozmopolitizma”, “Kako književna djela (ne) prelaze granice? Sociološki pristup svjetskoj književnosti” i “Književni festivali. Novi autoritet u transnacionalnom književnom polju”.

Zrinka Stahuljak rođena je i odrasla u Zagrebu, gdje je studirala engleski i francuski jezik s književnošću. Tijekom Domovinskog rata radila je kao tumač i prevoditeljica, a 1993. je otišla na daljnje usavršavanje u SAD. Danas je redovna profesorica komparatistike i francuske književnosti na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu (UCLA). Pri istom je sveučilištu ravnateljica Centra za rane globalne studije (CEGS) te suvoditeljica programa Eksperimentalne kritičke teorije. Autorica je pet monografija, suautorica dviju knjiga: Les Fixeurs au Moyen Âge: Histoire et littérature connectées (2021), Médiéval contemporain: Pour une littérature connectée (2020), The Adventures of Gillion de Trazegnies: Chivalry and Romance in the Medieval East (2015, u suautorstvu), Pornographic Archeology: Medicine, Medievalism, and the Invention of the French Nation (2013, francuski prijevod 2018), Thinking through Chrétien de Troyes (2011, u suautorstvu) te Bloodless Genealogies of the French Middle Ages. Translatio, Kinship and Metaphor (2005). Također je suurednica dvaju naslova, a potpisuje i više od trideset znanstvenih članaka, eseja i prijevoda. U pariškoj izdavačkoj kući Éditions Macula urednica je niza Anamnèses: Médiéval/Contemporain. U lipnju 2018. kao gostujuća je profesorica održala ciklus predavanja na Collège de France. Dobila je nekoliko stipendija za znanstveno usavršavanje (Guggenheim stipendija 2016, Fulbright 2013, Institute for Advanced Study, Princeton, 2005–2006), a redovito je pozivana kao gostujući profesor na ugledna sveučilišta u Europi i u SAD-u. Od 2020. dopisna je članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.