Povratak u slikama na nastupe francuske plesačice Nedjme Merahi i hrvatske plesačice Petre Hrašćanec

13. listopada, Francuski institut u Hrvatskoj

Projekt organiziran u suradnji s Yelom u sklopu festivala Artupunktura.