Poruka u pokretu

Izložba fotografija Duje Jurića

U obilju urbanih senzacija megapolisa Duje Jurić u fotografskom mediju – kao šetač bulevarima, avenijama i ulicama – izdvaja i bilježi fenomen pariških grafita. Grafitiranje je za Jurića potraga za alternativnim načinima identifikacije mladih i promicanje vrijednosti za koje se bore i oko kojih su okupljene skupine istomišljenika. Jurić potvrđuje da su grafiteri nova kultura naraštaja pobune i otpora koji potragu za identitetom i vlastito postojanje očituju kroz skrivene kodove i poruke,  računajući na to da će ostali pripadnici društva razumjeti njihove vrijednosti, ponašanje i stil života.

Poruke pariških grafitera jedinstvene su jer je Pariz multietičan i multikulturalan velegrad, kao takve strancu su enigmatične, ali Jurić se ne usredotočuje na semantiku grafita, nego na  moćnu vizualnost i jedinstvenu estetičnost ovih vizualno nametljivih digresija na fasadama, zidovima, roletama koje značajno doprinose živopisnosti urbane vedute. 

Grafiterska poruka oslikana na kombiju više nije statična, nego je recipijent – neprestance  je na četiri kotača viđajući u gradskom pejzažu – prihvaća i pamti njezin sadržaj, semantičnost, poruku i estetičnost.

Na svakom dostavnom vozilu grafiter iscrtava logo – zacijelo njegovo ime – ali na vozilu su nerijetko nazočni i spontano dodavani tuđi grafiterski dodaci koji značenjski usložnjavaju poruku.

Autori grafita  većinom su mladi, buntovni, kreativni i često neprilagođeni pojedinci koji  umjetničke sposobnosti rabe da izraze vlastito mišljenje, osobnost i vještine i kao takav njihov bi angažman trebao ostati supkulturan. Otkud onda grafit na tolikom broju kombija? Apostrofirajući činjenicu da u pariškoj veduti nema dostavna vozila bez grafiterske intervencije, Jurić kao da potencira dvojbu je li riječ o upornosti jednog te istog grafitera ili skupine grafitera ili zapravo o mudro smišljenu projektu gradskih otaca, koji tako umnažaju kontraverzne fenomene zbog kojih je Pariz i dalje atraktivna turistička meka. 

                                                                                                                                                                                                   Ivica Župan