Otkrivanje zajedničkih sjećanja – Francuska i Hrvatska

Rendez-vousProgram će se održati u Hrvatskom državnom arhivu 8. i 10. rujna, a obuhvatit će otvaranje prigodne izložbe pod nazivom “Otkrivanje zajedničkih sjećanja – Francuska i Hrvatska / Rédecouvrir les souvenirs communs – la France et la Croatie”.

Uz izložbu je tiskan i dvojezični katalog, a sami program će obuhvatiti niz predavanja uglednih predstavnika francuske arhivske službe.

Ovim se programom želi hrvatskoj javnosti te stručnjacima iz arhivskih i drugih baštinskih ustanova predstaviti rad i dosezi ustanova u Francuskoj koje skrbe o zaštiti i očuvanju arhivskoga gradiva. Ugledni gosti dolaze iz Arhiva Francuske, Nacionalne biblioteke Francuske, Nacionalnog instituta za audiovizualno gradivo i Nacionalnog centra za film i pokretne slike.

Program:

Utorak, 8. 9. 2015.
11:30 Otvorenje programa/12:00 Otvorenje izložbe
Predstavljanje Arhiva Francuske
12:30-13:30 Odile Welfelé (Arhiv Francuske, Pariz)
Javni arhivi u Francuskoj, organizacija, društvene mreže i međunarodni projekti
(predavanje će biti na francuskom jeziku uz simultani prijevod)

Četvrtak, 10. 9. 2015.
Zaštita audiovizualne baštine
10:00 – 12:00 Agnès Magnien (Nacionalni institut za audiovizualno, Pariz)
Nacionalni institut za audiovizualno gradivo, ustanova u službi audiovizualne baštine
12:30 – 13:30 Béatrice de Pastre (Nacionalni centar za film i pokretne slike, Uprava za filmsku
baštinu, Pariz)
Misija Nacionalnog centra za film i pokretne slike u zaštiti audiovizualne baštine
13:30 – 14:30 Sebastien Gaudelus (Nacionalna knjižnica Francuske, Odjel za audiovizualno gradivo, Pariz)
Zbirke audiovizualnog gradiva i arhiv weba u Nacionalnoj knjižnici Francuske: stanje, problemi i perspektive
(predavanja će biti na francuskom jeziku uz simultani prijevod)
14:30 – 15:00 Kristina Nosković (Hrvatski državni arhiv, Odjel Hrvatski filmski arhiv, Zagreb)
Sudjelovanje Hrvatskog državnog arhiva u projektu Balkan`s memory