Međunarodna konferencija o borbi protiv nasilja među učenicima

Ministarstvo nacionalnog obrazovanja, mladih i sporta Francuske i UNESCO organiziraju konferenciju povodom prvog obilježavanja Međunarodnog dana protiv nasilja u školi, u što je uključeno i cyber nasilje. Konferencija će se održati online 5. studenog od 13h do 15h po pariškom vremenu).

Konferencija će svima biti dostupna uživo na stranici Ministarstva obrazovanja  (https://www.education.gouv.fr/conference-internationale-sur-la-lutte-contre-le-harcelement-entre-eleves-306742) kao i na youtube kanalu i facebook stranici UNESCO-a.

Programme conf harcelement scolaire

International Conference on School bullying_Agenda