Međunarodna autorska kreativna konferencija

Na Međunarodnoj autorskoj kreativnoj konferenciji u Zagrebu će, između ostalih uvaženih gostiju, predavanje na temu Rezultati i pouke HADOPI-ja održati Marie-Françoise Marais, direktorica francuskog HADOPI-ja.

HADOPI (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) ili Visoka uprava za difuziju radova i zaštitu prava na internetu je francusko neovisno javno tijelo čije je osnivanje rezultat dugotrajnog procesa promišljanja o stvaranju u digitalnom svijetu.

“HADOPI je približio je autorsko pravo ljudima koji s njime nisu bili upoznati. Osvijestio je poimanje digitalnog svijeta i ekonomsku vrijednost intelektualnog vlasništva”, kaže Marais o ciljevima i rezultatima rada njezine agencije. Prije mjesec dana podnijela je u Francuskoj izvještaj o radu agencije za 2012./2013. godinu, koji će predstaviti i na konferenciji u Zagrebu. Njezino predavanje možete poslušati 10. prosinca od 11 sati na Međunarodnoj autorskoj kreativnoj konferenciji u Zagrebu.

Marie-Françoise Marais, savjetnica na Kasacijskom sudu, posebno je zadužena za predmete vezane uz književno i umjetničko vlasništvo u okviru 1. Civilne komore. Članica je brojnih komisija specijaliziranih za područje intelektualnog vlasništva. Od 8. siječnja 2010. direktorica je Visoke uprava za difuziju radova i zaštitu prava na internetu (Hadopi). Marie-Françoise Marais također je podpredsjednica CSPLA-a (Visoki savjet za književno i umjetničko vlasništvo) i predsjednica CNIS-a (Nacionalna komisija za izume zaposlenika).

MAKK_program eng