Međunarodna arhitektonska radionica: “Rendez-vous de l’architecture”

Rendez-vousMeđunarodna radionica zamišljena je kao otvoreni studio koji će biti aktivan 24 sata dnevno u Oris Kući arhitekture. Radionicu će mentorirati profesori s fakulteta iz Beograda, Ljubljane, Lyona, Sarajeva, Splita i Zagreba.

Presijecajući urbano tkivo od Katedrale, povezujući staru sredovjekovnu jezgru, moderne parkove i javne institucije iz razdoblja fin-de-siècle, nekonsolidirano nekadašnje područje predgrađa i novi modernistički grad iz razdoblja socijalizma, velika centralna os zapravo nikad nije završena i ostala je svojevrsni zagrebački urbani san, i kao ideja i kao urbani projekt. Možda zbog loše urbanističke i arhitektonske vizije, možda zbog nedostatka političke odlučnosti, os je sačuvala svoj potencijala za buduće planiranje do danas.

Iako su neke bitne kulturne institucije poput Nacionalne i sveučilišne knjižnice, dobile svoje mjesto na centralnoj osi, većina njenog središnjeg dijela, od Glavnog gradskog željezničkog kolodvora iz 19. stoljeća do centra Novog Zagreba i južne obale Save je ili prazno ili u kaotičnom stanju.

Fokus radionice će biti tri kilometara dugačak i manje od pola kilometra širok potez i infrastruktura od željezničkog kolodvora na sjeveru, preko rijeke Save do Avenue Mall-a na jugu.

Metoda

Radionica se temelji na dvije odluke. Prva je želja da ohrabrimo javnost da se uključi u diskusiju o temi. Zato smo zamislili radionicu kao otvoreni studio koji će biti aktivan 24 sata dnevno u Oris Kući arhitekture. Nizom informativnih predavanja koja će održati lokalni eksperti sudionici će dobiti ideje i informacije o kompleksnim socijalnim i prostornim uvjetima koji su oblikovali centralnu os. Na kraju radionice bit će organizirana izložba radova popraćena javnom raspravom.

Naša druga odluka je da posvetimo jednaku pažnju svim dosadašnjim projektima, bez obzira na to jesu li realizirani ili postoje samo na papiru, veliki ili mali, institucionalni i reprezentativni ili privatni i improvizirani, djela slavnih arhitekata ili brojnih anonimnih aktivista. Zbog toga smo započeli rad na arhivi povijesti velike osi.

Ove su nam dvije stvari bitne jer želimo da ova radionica jednako počiva na povijesti arhitektonskih ideja koje su oblikovale veliku os, kao i na novoj arhitektonskoj kreativnosti koja je uvijek dijelom lišena povijesti.

Format

Studenti šest arhitektonskih škola (Beograd, Ljubljana, Lyon, Sarajevo, Split i Zagreb) bit će podijeljeni u grupe od 3 do 5 članova. Mentori, profesori s navedenih fakulteta, će ko-mentorirati grupe. Na kraju petog dana radionice od grupa će se očekivati da održe 10-minutnu prezentaciju popraćenu jednim plakatom formata A0 koja će objasniti njihov urbanistički i arhitektonski kocept. Dobrodošli su i dodatni načini prezentacije (skice, modeli, tekst, zvuk).

Grupe prema vlastitoj želji biraju dio ili aspekt velike osi koji će istraživati. Teme mogu biti različite – od napuštenih parcela preko nerealiziranih projekata na konkretnim prostorima pa do urbanog koncepta cijelog područja. Grupe same stvaraju svoj program putem informacija koje su dobili tijekom razgovora, obilaska lokacija i proučavanja arhive.

 

Raspored

Radionica počinje u ponedjeljak, 28. rujna i završava u petak, 2. listopada s javnom raspravom i diskusijom.

 

Mentori

Lyon – Confluence – Institute for Innovation and Creative Strategies in Architecture – Odile Decq, arhitektica

Split – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije – Saša Begović, arhitekt

Beograd – Arhitektonski fakultet – Milan Đurić, arhitekt

Sarajevo – Arhitektonski fakultet – Sead Gološ, arhitektt

Zagreb – Arhitektonski fakultet – Helena Paver Njirić, arhitektica

Ljubljana – Arhitektonski fakultet – Maruša Zorec, arhitektica

rendezvous_blok