Marie Gil: Poetika imanentnosti u zapadnoj tradiciji

Rendez-vous

Marie Gil održat će predavanje o pitanju „imanentnosti“ u zapadnom Poiesisu. Ovaj je koncept povezan s pitanje mimezisa i zapadnog pristupa reprezentaciji: ideja je da grčka tradicija hermeneutike, rođena s Platonom i Aristotelom, i utemeljena na razdvajanju osjećaja i reprezentacije (osjećaj je transcedentalan), nije jedini način shvaćanja zapadne literature i naracije. Marie Gil pokazat će da François Jullien, u svojoj volji da naglasi suprotnost između zapadnjačke i istočnjačke tradicije (kineske) će (svojevoljno) loše interpretirati Platona i pojednostaviti Kratila i Parmenida, u svojoj želji da ih čita u skladu s aristotelovskom tradicijom – i općenitije će pojednostaviti zapadnjački Poiesis, u skladu s ovom transcedentalnom reprezentacijom osjećaja. Marie Gil pokušat će vidjeti u Melvilleu, Henryu Jamesu i Proustu imanentističke pisce.

Marie Gil predavala je francusku književnost na Sveučilištu Sorbonne i Sveučilištu Franche Comté, a trenutno je ravnateljica programa Međunarodnog kolegija filozofije u Parizu. Autorica je brojnih knjiga i članaka o teoriji književnosti i teoriji čitanja, naročito o pitanju literalnosti i imanentnosti (Dva pisma, Cerf, 2008.; Péguy u podnožju pisma, Cerf, 2011.; Roland Barthes. Umjesto života, Flammarion, 2012.). Članica je „Književne nagrade André Gide“ te je također nedavno, 2015. godine, objavila roman pod naslovom Istok (MF).

Više na: http://poiesis.mi2.hr

rendezvous_blok