Današnja uloga francuskog jezika u diplomaciji i međunarodnim organizacijama

OKRUGLI STOL

 

Moderatorica : gđa Sandra Sekulić, voditeljica Službe za javnu diplomaciju

 

Predložene teme :

1. uloga francuskog u multilateralnim poslovima (UN, EU, UNESCO, Vijeće Europe, Sud pravde Europske unije, Europski sud za ljudska prava itd.)

2. uloga francuskog u klasičnoj bilateralnoj diplomaciji 

3. francuski u Hrvatskoj – pogled iz perspektive Hrvata / frankofonih diplomata 

4. prisustvo frankofonije u zemljama u kojima francuski nije službeni jezik (kratko izlaganje)

Sudionici mogu slobodno izabrati jednu ili maksimalno dvije predložene teme 

Predviđena su kratka izlaganja u trajanju od 3 do 6 minuta. Sudionici će podijeliti svoja diplomatska i međunarodna iskustva o ulozi francuskog u diplomaciji i u međunarodnim organizacijama. 

Nakon okruglog stola (60’) bit će organiziran mali koncert.

 

Glazba Frankofonije…

    Bruno Philipp, M. Mus., klarinet

Fille aux Cheveux de Lin (C. Debussy) (Francuska)  

Clarinet unlimited  (N. Goddaer) (Belgija)

Doina (chanson solitude, trad.) (Rumunjska)

Chanson (trad.)  (Maroko)                

Guisganderie (M. Jeanjean)  (Francuska)

… i diplomatkinja pjeva operu i francuske melodije….

     Petra Buterin,treća tajnica, mezzosopran

     Ivan Končić, M.Mus, klavir

            Seguidille de l’Opéra Carmen  (G. Bizet, H. Meilhac et L. Halévy)

            Quand on s’aime (M. Legrand, N. Mouskouri)  – gošća Marinela Neralić

            La vie en rose (L. Guglielmi – Louiguy, E. Piaf)