Početak međunarodne promotivne kampanje kandidature Pariza za Olimpijske i paraolimpijske igre 2024.

Grad Pariz je kandidat za organizaciju Olimpijskih i paraolimpijskih  igara 2024.

Los Angeles i Budimpešta, konkurenti Parizu, su također podnijeli prijavu Međunarodnom olimpijskom odboru. Službena kampanja počinje 3. veljače 2017. i trajati će do 13. rujna 2017, kada će, u Limi (Peru), članovi MOO odabrati grad organizator igara.

Želja Pariza je da organizira Olimpijske i praolimpijske igre  koji će staviti sport u službu društva.  Francuska poziva cijeli svijet na jedan fantastičan sportski festival koji će ujediniti Pariz – njegovu jedinstvenu baštinu, kulturu, način života i kreativnost – i sudionike igara kako bi dokazali odlučujuću ulogu sporta u izgradnji boljeg svijeta.

paris2024