Napoleonova cesta u Dalmaciji

Ova izložba Državnog arhiva u Zadru predstavlja povijesni presjek doprinosa francuske uprave u razvoju cestogradnje u Dalmaciji početkom 19. st.

Od 18. do 30. lipnja, Francuski institut, Preradovićeva 5

Otvorenje: 18. lipnja u 19h

Izgradnji cesta u povijesti čovječanstva oduvijek se davala osobita važnost i pažnja. Ceste su povezivale mjesta i gradove, omogućile razmjenu dobara, poštansku službu i svaku drugu vrstu komunikacije, razmjenu ideja na polju kulture; bile su medij kojim su se širili civilizacijski dosezi, uzgoj raznih poljoprivrednih kultura, ubrzalo se graditeljstvo, a sve s ciljem da se, zahvaljujući novim spoznajama, donese probitak ne samo društvu u kojem čovjek trenutno živi nego cjelokupnoj civilizaciji. Napoleonski ratovi na europskom prostoru u 19. stoljeću donijeli su nove teritorijalno-političke promjene na Starom Kontinentu. Za hrvatske zemlje sedmogodišnja vladavina Francuza značila je i razmjerno nagli razvoj prometa koji će se očitovati kroz cestogradnju. Gradnja cesta i putova utjecat će na ukupni gospodarski razvoj zemlje, a poglavito u Dalmaciji, koja je Francuzima bila terra incognita, i u kojoj je, kad su posrijedi prometnice, sve bilo uglavnom neizgrađeno. Izgradnja povijesnih cesta u Dalmaciji za vrijeme francuske uprave bila je među najvećimgrađevinskim investicijama.

Ova izložba predstavlja svjedočanstvo važnog traga što ga je francuska administracija ostavila na hrvatskom teritoriju.