Kostimografija za predstavu “Orfej i Euridika”

Izložba uz 8. obljetnicu osnutka diplomskog studija kostimografije na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u okviru Modnog ormara 2015.

Izloženi su radovi studenata 4. i 5. godine studija. Izložbu će otvoriti mentorica izložbe i izloženih projekata Doc.dr.art. Ivana Bakal