Francuska penjačka skupina « Excellence » na Braču !

Od 22. do 31. listopada 2015., devet francuskih penjača iz penjačke skupine « Excellence » koja je sastavni dio FFCAM-a (Francuska federacija alpinističkih i planinarskih klubova), na Braču ekipiraju novu penjačku lokaciju.

Penjači će postaviti opremu na 40 staza kanjona Smrka koji ima potencijal za 200 staza. S njma je i hrvatski penjač Boris Čujić te nekoliko slovenskih i austrijskih kolega.

Princip opremanja je postavljanje klinova na liticu s oznakom o lakšem ili težem usponu. Tako označene staze postaju poznate u penjačkim krugovima po imenu onoga koji ih je označio i po imenu koje mu je ta osoba dala.

Staze u Hrvatskoj prvenstveno su označili Hrvati, Slovenci i Talijani. Cilj je ovog projekta privući veći broj francuskih penjača u Hrvatsku i razviti razmjene između dviju zemalja u tom području.

Prvi kontakti ostvareni su u proljeću ove godine povodom sudjelovanja penjača iz penjačke skupine « Excellence » na međunarodnom susretu penjača u kanjonu Paklenica u okviru festivala Rendez-Vous