Francuska priča – sjeverna Dalmacija

Predstavljanje filma autora Nenada Šestića – “Studio 23” u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, Odjel za francuske i iberoromanske studije