Međunarodni festival stripa

Predstavljanje stripa

Zapleteni u dimu (I. LJETO-JESEN)

hrvatskog autora Miroslava Sekulića u nakladi Actes Sud

Prvi dio diptiha koji govori o teškom životu djece jednog sirotišta tijekom rata.

http://www.bdangouleme.com/