Zagreb harpe festival

Uz sudjelovanje francuskih glazbenika: Marie Claire Jamet-harfa, Sylvain Blassel-harfa, Julien Sabbague-harfa, Pierre Yves Artaud-flauta, Carin Dupre-flauta

Program:

17.5. Muzej Mimara- Otovrenje sa Zagrebačkim  solistima (Claire Jamet-harfa, Sylvain Blassel-harfa, Pierre Yves Artaud-flauta)

18.5. Ocjenjivački sud za međunarodno harfističko natjecanje u Hrvatskom društvu (Claire Jamet-harfa, Sylvain Blassel-harfa)

          Julien Sabbague- jutarnji koncert u HNK-u

          Večernji koncert u Muzeju Mimara: hrvatsko-francsuka večer  (Pierre Yves Artaud-flauta, Carin Dupre-flauta)

19.5. Gala humanitarni koncert u HGZ-u uz sudjelovanje svih festivalskih gostiju (M.C. Jamet-harfa, Sylvain Blassel-harfa, Julien Sabbague-harfa, P.Y. Artaud-flauta, Carin Dupre-flauta)

20.5. Sylvain Blassel- stručno predavanje u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Pierre Yves Artaud- masterclass: flauta

21.5. Sylvain Blassel- radionica s harfističkim ansamblom, Pierre Yves Artaud-flauta masterclass

22.5. Pierre Yves Artaud-flauta masterclass

23.5. Pierre Yves Artaud-flauta masterclass, Sylvain Blassel-solo koncert

24.5. Završni concert u HGZ-u  (P.Y.Artaud, Sylvain Blassel)

http://zagrebharpfestival.com/