Extra, extra: Otkriven potpis inflacijske faze svemira

Predavanje profesora dr.sc. Davora Horvatića u organizaciji Udruge studenata fizike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu