Čelični vuk, Ana Kapraljević

Predstavljanje zbirke pjesama 

O knjizi će govoriti:

recenzent dr.sc.Branimir Bošnjak

predsjednik Društva hrvatskih književnika

Božidar Petrač

i autorica

Stihove će kazivati Doris Šarić Kukuljica

 

“Čelični vuk” zbirka je poezije koja sadrži prva dva ciklusa autoričine dugogodišnje spisateljske produkcije pjesama. U ovoj zbirci dvije su ključne motivacije za osjetilno poimanje stvarnosti: ženska, nježnija i tankoćutnija, te muška, žestoka i strastvena. Kako se obje te krajnosti oblikuju u autoričinoj junakinji, tako junakinja sve više odrasta, sve više poima samu sebe, pa je ova zbirka upravo svojevrsna poetička analiza ljubavi, ljubavnog odnosa i same nutrine ljubavnog subjekta. Istovremeno zbirka je slavljenje ljubavi prema velikodušnoj prirodi, nagnućima koja iz nje proizlaze i utapaju se u samu junakinju.

POZIVNICA