Koncert komornog zbora “Sète”

Komorni zbor “Sète” održat će  koncert u srijedu 27. travnja u 19h30 u crkvi Svetog Nikole u Čilipima kraj Dubrovnika.

Programme:  Misa de Gloria, Puccini; Misa Tango, Palmeri  (misa na arije tanga !) i konačno mornarske pjesme

 

Komorni zbor “Sète” pjevao je pod ravnanjem velikih dirigenata : Michela Plassona, Louisa Berthelona, Roberta Benzija, Cyrila Diedericha, Daniela Tosija, Francka Fontcourbertea… U njegovu su programu velika klasična djela: Beethoven (9. simfonija), Cherubini (Rekvijem), Fauré (Rekvijem), Haydn (Missa in Tempore Belli, Nelson Mass), Mozart (Rekvijem, Messe en Ut, Messe du Couronnement), Orff (Carmina Burana, Catulli Carmina), Puccini (Missa di Gloria), Verdi (Rekvijem), itd… Repertoaru klasične glazbe Komorni zbor “Sète” dodaje tradicionalnu dimenziju izvodeći francuske, okcitanske, katalonske, talijanske, španjolske i latinoameričke polifonije. Postigao je velik uspjeh uključujući u svoj program suvremene autore poput : Jacquesa Breal, Georgesa Brassensa, Léa Ferréa, Charlesa Treneta… Ta široka paleta omogućuje mu izvođenje raznolikih koncerata što mu je donijelo brojne obožavatelje.