BAŠTINA I LOKALNI RAZVOJ

Rendez-vous

MEĐUNARODNI KULTURNI PROJEKT INSPIRIRAN ANTIKOM

J.P. Brun, Collège de France : Predavanja i radionice,  Arheološki muzejZnanstveno – stručni skup:BAŠTINA I LOKALNI RAZVOJ; PARTNERSTVO IZMEĐU DIONIKA JAVNIH POLITIKA  s osvrtom na francusko iskustvo  – Muzej Grada Splita

Umjetnička izložba  RITUS CELEBRANDI  Podrumi Dioklecijanove palače   

Javna događanja: O/ŽIVIMO BAŠTINU- Bedem Cornaro  

Predstavljanje: škole, vrtići, obrti, građani i DIOKLECIJANOVA LEGIJA

Organizatori: Prokultura – Opservatorij kulturnih politika – Split,

PowerProgressiveArt – Zagreb, Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji

 

Uvažavajući činjenicu da je Hrvatska ušla u europske integracije kao punopravna članica Europske unije, kulturne institucije, udruge i tvrtke sve više nastoje na predstavljanju svoje baštine europskoj i širokoj međunarodnoj zajednici. Projekt Baština i lokalni razvoj okuplja osobe iz područja kulture, ali i obrazovanja i turizma kao i one uključene u rad vladinih i nevladinih institucija, umjetnika, znanstvenika i stručnjaka koji se iz različitih perspektiva bave ili dotiču područja baštine, a zainteresirani su za stjecanje i razmjenu znanja i iskustava. Različiti i originalni pristupi Hrvatske i drugih europskih zemalja imaju za cilj omogućiti širenje spoznaja i bolje razumijevanje načina  prenošenja znanja i vještina temeljenih na upoznavanju i kreativnom odnosu prema baštini.

Cilj je ponuditi svakom sudioniku Projekta elemente za razmišljanje i akciju za vlastito djelovanje ističući važnost interdisciplinarnog pristupa u partnerstvu kao osnovnom preduvjetu ostvarenju sinergijskih učinaka, kako u širokom području kulturnih politika tako i u afirmaciji i valorizaciji antičke baštine, zajedničkog temelja europske civilizacije.

Program Baština i lokalni razvoj

rendezvous_blok