Filozofija kemije i teorija kompleksnosti

Predavanje prof. Hrvoja Vančika u organizaciji udruge studenata PMF-a «Ćumez»