Europa – kontinent ispitivanoga života

Siimpozij na hrvatskom i francuskom sa simultanim prijevodom.

Hrvatsko društvo pisaca povodom nadolazeće 20. godišnjice časopisa EUROPSKI GLASNIK organiza 28. i 29. studenoga 2014. godine u Novinarskome domu u Zagrebu, Perkovčeva 2, međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij EUROPA – KONTINENT ISPITIVANOGA ŽIVOTA na kojoj će sudjelovati filozofi, sociolozi, povjesničari, teoretičari kulture i književnici. U sklopu simpozija održat će se okrugli stol na temu „Je li još moguća filozofska i kulturna Europa?“ kao i predstavljanje časopisa EUROPSKI GLASNIK br. 18/2013. u kojem su objavljeni tekstovi vodećih mislioca ideje Europe od Edmunda Husserla, José Ortege y Gasseta, Juliena Bende do Jana Patočke i drugih.

Nakana je simpozija da raspravi temeljna pitanja i kontroverze o suvremenom razumijevanju ideje europskoga ujedinjenja i krize njezina aktualnoga političkoga projekta iz različitih teorijskih vidokruga, te da pokuša otvoriti mogućnosti drukčijega odnosa spram zbilje u rascijepu između tehno-znanstvenih dostignuća, ekonomske globalizacije, sukoba između političkih zahtjeva za snažnim federalizmom i obnovom suverenosti nacija-država kao i onoga što čini bit kulture u doba njezine masovno-medijske produkcije i reprodukcije.

EUROPA – KONTINENT ISPITIVANOGA ŽIVOTA izraz je posljednjeg velikoga mislioca Europe, češkoga filozofa i disidenta Jana Patočke. Njegova vizija budućnosti ovoga duhovnoga prostora sve više postaje razlogom promišljanja zastoja, krize te čak i sumnje ima li Europa više ikakva izgleda biti danas iznova realnom snagom prevladavanja života u mrežama totalne mobilizacije bez kulture koji joj je davao smisao.

Tematska okružja simpozija:

(1)     Povijesno utemeljenje ideje Europe i suvremenost: polis, republika, nacija-država, novi imperij?

(2)     Kriza suvremenih političkih projekta: od snažnoga federalizma do obnove zahtjeva za suverenošću nacija-država;

(3)     Filozofsko i kulturno oblikovanje europskoga prostora:

(4)     Etika, odgovornost i tehnički svijet: Europa kao „briga za dušu“

Sudionici: Alain Finkielkraut, David Engels, Obrad Savić, Ugo Vlaisavljević, Dean Komel, Alexandra Laignel-Lavastine, Neven Šimac, Goran Starčević, Dražen Katunarić, Žarko Paić

 

Program simpozija

Europa, kontinent ispitivanog života

 

Petak, 28.11.2014.

10.00.

Pozdravna riječ Ambasadorice Republike Francuske Michèle Boccoz

Pozdravna riječ Predsjednika Hrvatskog društva pisaca Nikole Petkovića

10.15.-10.45.

Alain Finkielkraut: Europa između naslijeđa i konstrukcije

10.45.-11.15.

Alexandra Laignel-Lavastine: Kako je disidencija ponovno stvorila europski duh?

11.15.-11.45.

Diskusija

12.00.-12.30.

Žarko Paić: Logos, imperium, apokalipsa: Europa u doba planetarne moći

12.30.-13.00.

Dražen Katunarić: Kuća Europe: jedno čitanje urbanog nasilja na primjeru kontroverze nove zgrade Muzičke akademije.

13.00-13.30.

Diskusija

 

15.45. – 16.15.

David Engels: Kriza Europske unije i pad Rimske republike. Povijesne analogije.

16.15.-16.45.

Dean Komel: Europa: 25 godina strasti između prošlosti i budućnosti

16.45. – 17.15.

 Diskusija

17.15.-17.45.

Ugo Vlaisavljević: Husserlova potajna politička kampanja za Europu: Novo čitanje Bečkog predavanja

17.45.-18.15.

Obrad Savić: Europa nakon Derride

18.15.-18.45.

Neven Šimac: Hrvatski identitet i europske integracije

18.45-19.20.

diskusija

 

Subota, 29.11. 2014.

10.00.- 10. 45.

Promocija knjige Alaina Finkielkrauta: Pametno srce

Sudjeluju: Ingrid Šafranek i Alain Finkielkraut

Riječ nakladnika: Dražen Katunarić

11. 15.- 13.00.

Okrugli stol:

Je li još moguća filozofska i kulturna Europa? 

Moderator: Luc Lévy

Sudjeluju: Alain Finkielkraut, Alexandra Laignel-Lavastine, David Engels, Obrad Savić, Ugo Vlaisavljević, Dean Komel, Dražen Katunarić, Žarko Paić, Goran Starčević, Neven Šimac

18 h

Promocija Europskog glasnika br. 18.

Sudjeluju: Alexandra Laignel-Lavastine, Žarko Paić, Dražen Katunarić