Stručni skup

Nove paradigme učenja i podučavanja stranih jezika: međupredmetno povezivanje: putovanje Belgijom

1.i 2. prosinca u 16 h, Bunker, Samobor

Zanimljiv stručni skup o Belgiji.

Za nastavnike – prijave na http://ettaedu.azoo.hr/, za sve ostale zainteresirane na samobor.chassieu@gmail.com.