Retrospektiva otvorenja izložbe Kamera za slikanje, crtanje i kiparenje Borisa Bućana