Okrugli stol «Hrvatski frankofili i francuski kroatofili između dva rata »

Utorak, 23. veljače 2021. od 17 h, Francuski Institut u Hrvatskoj i online

Već 100 godina, Francuski institut u Hrvatskoj radi na promociji francuske kulture i jezika. U okviru obilježavanja stogodišnjice Francuskog instituta u Hrvatskoj, ovaj okrugli stol predstaviti će dinamiku francusko-hrvatske suradnje u periodu između dva rata i povijesni kontekst osnivanja Francuskog institua u Hrvatskoj.

Dva povjesničara, Edi Miloš, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Daniel Barić, docent na Sveučilištu Sorbonne, govoriti će o institucionalizaciji suradnje između Francuske i Hrvatske u obliku Francuskog instituta u Zagrebu, koji je osnovan u posebnom političkom ozračju nakon Prvog svjetskog rata. Dok je, za vrijeme austro-ugarskog perioda, frankofilija mogla u Hrvatskoj imati subverzivne konotacije u odnosu na kulturnu germansku predominaciju, percepcija Francuske se mijenja između dva rata kao i slika hrvatskog prostora od strane Francuske. Novi jugoslavenski koncept je potakao seriju lokalnih inicijativa koje su imale za posljedicu umnožavanje konatakata sa francuskom kulturom.

Ovaj okrugli stol će omogućiti pregled konteksta u kojem se odvijalo osnivanje ove jezgre francuske kulture kao i pregled projekata vezanih za stogodišnjicu Francuskog instituta u Hrvatskoj.

Događanje će se odvijati na francuskom jeziku u utorak, 23. veljače 2021. od 17 h, na hibridni način, uz prisustvo Edija Miloša u Francuskom institutu u Hrvatskoj, i virtualnim obraćanjem Daniela Barića iz Pariza,  putem Zoom platforme.

Okrugli stol možete pratiti na slijedećoj poveznici :

https://us02web.zoom.us/j/89665249112?pwd=YXdmVmVJWkk3ZWt5a2NESGU3ZjFFZz09

ID de réunion : 896 6524 9112

Code secret : 366233

Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kbrzSr71uq