Digitalni stripovi – izložba inovativnog stripa

Od 18. veljače do 7. ožujka 2020., Francuski institut, Preradovićeva 5

Na tabletima, na konzolama ili u proširenoj stvarnosti, otkrijte neobuzdanu kreativnost autora stripa koji posežu za digitalnim i doživite nova iskustva čitanja!

Ova nova područja pričanja i čitanja omogućuju proučavanje novih perspektiva književne kreacije i preobražavaju odnos prema knjizi, papiru i digitalnim “strojevima”. Kolijevka kreacije u području stripa, Francuska se na međunarodnoj sceni odlikuje kretivnom dinamikom i kvalitetom svojih produkcija. Francuski scenaristi, crtači, izdavači i producenti danas koriste nove tehnologije te proizvode djela novog žanra.  Od crteža do piksela, kreatori stripa neprestano eksperimentiraju s novim formama igrajući se s kodovima uzastopnih pripovijedanja. Francuski institut predlaže vam da putem izložba “Digitalni stripovi” otkrijete izbor dijela koja ilustriraju ova nova iskustva čitanja koja čine bogatstvo i jedinstvenost francuske kreacije.