Stručno usavršavanje s Adrienom Payetom

“Hibrida nastava i diferencirana pedagogija u nastavi učenja francuskog kao stranog jezika”, namijenjeno profesorima francuskog jezika u Hrvatskoj.

15. i 17. studenog, 10h30-12h, online na Zoomu

Ovo stručno usavršavanje organizirano je u okviru Međunarodnog dana profesora francuskog jezika 2021.

Tijekom ove radionice sudionici će raditi na pojmu napredovanja i podjeli hibridnog tečaja uz pomoć primjera i praktičnih slučajeva. Bit će predstavljeno nekoliko jednostavnih i besplatnih digitalnih alata za ocjenjivanje učenika, rad na pismenoj produkciji, izvođenje projekata i olakšavanje prakse francuskog jezika izvan učionice. Sudionici će također vidjeti kako hibridno učenje olakšava provedbu diferencirane pedagogije te će identificirati korisne alate u tu svrhu.

Adrien Payet nastavnik je, glumac i redatelj, specijaliziran za nastavu francuskog jezika kroz glumu i kazalište. Godine 2010. objavio je knjigu “Kazališne aktivnosti na satovima jezika” u nakladi CLE International i vodi obuku predavača i stručnih timova u pedesetak zemalja. Razvija brojne tečajeve o tehnikama obrazovanja na daljinu kako bi motivirao virtualne satove i učino ih što dinamičnijima. Koautor je nekoliko metoda za djecu i mlade te priprema za DELF. Također je i stalni urednik časopisa “Le français dans le monde” (Francuski u svijetu) od njegova 400.-tog izdanja.

Ova radionica namijenjena je profesorima francuskog jezika koji predavaju u Hrvatskoj.

Informacije i prijave (u okviru raspoloživih mjesta): sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr