Francuska eMotion, animirano putovanje

4. – 19.5., Francuska alijansa Rijeka