Predavanje na francuskom jeziku održati će prof. dr. LAURENT BRICAULT, profesor antičke povijesti na Université de Toulouse II – Jean Jaurès. Istražuje povijest religija antičkoga svijeta, napose egipatske kultove, te se bavi numizmatikom.