Svečana proslava 20 godina rada Udruge Francuski krug Koprivnice

Célébration officielle des 20 ans de l’Association Cercle français de Koprivnica

27.3. – 18:00, Dvorana Domoljub, Starogradska 1, Koprivnica

Svečana proslava je besplatna i otvorena za široku publiku.

Célébration officielle est gratuite et ouvert au grand public.