Radionice francuskog jezika i kulture

Ateliers de langue et de culture françaises

Zadarski dječji vrtići / les écoles maternelles de Zadar

Studenti druge godine diplomskog studija nastavničkog smjera Odjela za francuske i frankofonske studije održat će niz tradicionalnih besplatnih radionica u zadarskim dječjim vrtićima za djecu predškolskog uzrasta.

Les étudiants du Master 2 FLE du Département des études françaises et francophones vont mettre en place plusieurs ateliers gratuits de langue et de culture françaises dans les écoles maternelles de Zadar.