Ciklus frankofonskog filma

Cycle de films francophones

Providurova palača, Poljana Šime Budinića 3, Zadar

07.03. – 20:00 “Okus ljubavi” (La passion de Dodin Bouffant), Tran Anh Hung, 2023, Francuska, Belgija

21.03. – 20:00 “Zvijer” (La Bête), Bertrand Bonello, 2023, Francuska, Kanada