Besplatni tečaj francuskog jezika za građanstvo

Cours de français gratuits pour les habitants de Zadar

CINAZ, Ul. Andrije Medulića 2, 23 000 Zadar

U suradnji s udrugom CINAZ studenti druge godine diplomskog studija nastavničkog smjera Odjela za francuske i frankofonske studije održat će besplatni tečaj francuskog jezika za građanstvo.

En coopération avec l’association CINAZ, les étudiants du Master 2 FLE du Département des études françaises et francophones vont mettre en place un cours gratuits de français pour les habitants de Zadar.