MALI PRINC: PUTOVANJE, izložba za male i velike

25.3.2022. – 25.6.2022., EXPORTDRVO RIJEKA, Grobnička, Riva, Rijeka

Moramo započeti s ovom rečenicom – Mali princ je jedna doista posebna knjiga. Čitajući ju ne možemo biti baš 100% sigurni je li ju autor namijenio djeci ili odraslima kao čitateljima, ili možda odraslima koji nisu zaboravili kako je biti dijete ili baš djeci koja tumače stvari odraslima.

Knjiga „Mali princ“ bajkoviti je prikaz putovanja, susreta i iskustava stečenih na tom putovanju. Kroz svoje putovanje, glavni junak – mali princ – kreće na put sa svog planeta, obilazi asteroide na kojima sreće različite likove i u konačnici se „vraća doma“, na svoj planet.

Tako je i prostor izložbe prostor putovanja – prostor za istraživanje i sudjelovanje, a ne samo gledanje. On se kontinuirano gradi sa svakim novim posjetiteljem i svakom novom interpretacijom. Postav na taj način postaje suvremeno igralište i za dijete i za odraslu osobu. Sama lokacija (objekt − muzej) u kojeg se smješta izložba je uvijek jedan svijet, a kretanje postavom osmišljeno je kao putovanje definirano postajama.

Kroz kretanje, promatranje i sudjelovanje svaka osoba/posjetitelj stvara svoju vlastitu priču o tom putovanju. Jedan od globalno najvećih izdavačkih fenomena, Mali princ ujedno je i jedno od najomiljenijih i najčitanijih francuskih književnih djela, knjiga u kojoj se na slikovit i originalan način govori o potrebi čovjeka za bliskošću, prijateljstvom i ljubavlju, o putovanju I u konačnici, izgradnjom vlastitog svijeta.

O Malom princu, kao knjizi i kao liku, mnogo se pisalo, brojne i različite interpretacije postoje, svaki čitatelj ima svoju vlastitu interpretaciju i sjećanje na tu knjigu i lika, i upravo u tome leži i ljepota ove knjige, ali i vrlo težak zadatak za onoga tko se odlučiti napraviti bilokakav oblik uprizorenja.

Cilj je bila izložba koja se postavom odmiče od već standardnih načina prikazivanja Malog princa, a projektni zadatak bio je roman transkodirati u izložbu koja je istovremeno i za djecu i za odrasle, te kroz postav osmisliti montažno-demontažni sustav elemenata postava koji se mogu prilagoditi različitim tlocrtnim dispozicijama budućih prostora jer je izložba planirana kao putujuća.