Glazbena radionica na francuskom jeziku

Atelier chant en français

20.3. u 17h, Francuska alijansa Rijeka, Zanonova 1, Rijeka

Besplatno / gratuit

http://rijeka.alliance-francaise.hr