Uvodna jezična radionica za predškolce

Initiation à la langue française pour les préscolaires

19. i 26.3. u 18h, Francuska alijansa Rijeka, Zanonova 1, Rijeka 

Besplatno / gratuit

http://rijeka.alliance-francaise.hr