Uvodna jezična radionica za osnovnoškolce

Initiation à la langue française pour les scolaires

19. i 26.3. u 18h45, Francuska alijansa Rijeka, Zanonova 1, Rijeka

Besplatno / gratuit

http://rijeka.alliance-francaise.hr