Jezična radionica za odrasle

Initiation à la langue française pour adultes

18. i 25. 3. u  16h45, Francuska alijansa Rijeka, Zanonova 1, Rijeka

Besplatno / gratuit